3b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   pił.r-1/1 #3pr ha1   pił.r-1/1 #3pr ha1  
1 8:00- 8:45 j.polski CJ 49 pił.r-1/1 #3pr ha1
j.rosyjski-10/ #31R 27
matematyka-3/1 #3m2 18 pił.r-1/1 #3pr ha1 j.hiszpański-7/1 #3h1 64a
j.rosyjski-9/1 #3r1 3p
2 8:50- 9:35 zaj.wych CJ 49 j.angielski-1/4 #3a1 65
j.angielski-2/4 #3a2 6
j.angielski-3/4 #3a3 3p
j.angielski-4/4 #3a4 64
j.polski CJ 61 r_wos ML 62 r_angielski-1/4 #31A 65
r_angielski-2/4 #32A 6
r_angielski-3/4 #33A 3p
r_angielski-4/4 #34A 64
3 9:45-10:30 r_wos ML 50 j.angielski-1/4 #3a1 65
j.angielski-2/4 #3a2 6
j.angielski-3/4 #3a3 3p
j.angielski-4/4 #3a4 64
wf-1/1 #3d2 s2
wf-3/1 #3c1 s1
r_historia ML 62 r_angielski-1/4 #31A 65
r_angielski-2/4 #32A 6
r_angielski-3/4 #33A 3p
r_angielski-4/4 #34A 64
4 10:40-11:25 r_wos ML 50 r_historia ML 52 r_historia ML 15 religia SR 15 j.polski CJ 61
5 11:35-12:20 religia SR 15 j.polski CJ 63 u_przyroda AC 47 j.polski CJ 61 matematyka-3/1 #3m2 18
6 12:25-13:10 wf-1/1 #3d2 s2
wf-3/1 #3c1 s1
matematyka-3/1 #3m2 18 j.angielski-1/4 #3a1 65
j.angielski-2/4 #3a2 6
j.angielski-3/4 #3a3 3p
j.angielski-4/4 #3a4 64
wf-1/1 #3d2 s2
wf-3/1 #3c1 s1
u_liter CJ 49
7 13:25-14:10 r_angielski-1/4 #31A 65
r_angielski-2/4 #32A 6
r_angielski-3/4 #33A 3p
r_angielski-4/4 #34A 61
u_przyroda AC 47 r_wos ML 62 matematyka-3/1 #3m2 18 pił.r-1/1 #3pr ha1
8 14:15-15:00   j.niemiecki-5/1 #3n1 61
j.niemiecki-6/1 #31N 64a
j.hiszpański-8/1 #31H 4p
j.hiszpański-7/1 #3h1 64a
j.rosyjski-9/1 #3r1 3p
j.niemiecki-5/1 #3n1 62
j.niemiecki-6/1 #31N 64a
j.hiszpański-8/1 #31H 3p
j.rosyjski-10/ #31R 4p
pił.r-1/1 #3pr ha1
9 15:05-15:50     pił.r-1/1 #3pr ha1    
10 15:55-16:40     pił.r-1/1 #3pr ha    
Obowiązuje od: 2 stycznia 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum