2e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   pił.r-1/1 #2pr ha   pił.r-1/1 #2pr ha  
1 8:00- 8:45   pił.r-1/1 #2pr ha r_chemia-2/1 #2C 52 pił.r-1/1 #2pr ha
r_chemia-2/1 #21C 52
r_chemia-2/1 #2C 52
2 8:50- 9:35 j.polski KZ 19 r_biologia-5/1 #21B 52
r_biologia-6/1 #22B 47
religia SR 15 r_chemia-2/1 #21C 52
r_biologia-5/1 #21B 47
u_hist.i sp. RA 62
3 9:45-10:30 matematyka EM 60 r_biologia-5/1 #21B 52
r_biologia-6/1 #22B 47
r_biologia-5/1 #21B 47
r_biologia-6/1 #22B 46
matematyka EM 60 matematyka EM 60
4 10:40-11:25 religia SR 15 j.polski KZ 19 j.angielski-1/4 #2a6 51
j.angielski-2/4 #2a7 6
j.angielski-3/4 #2a8 64
j.angielski-4/4 #2a9 59
r_angielski-1/4 #26A 51
r_angielski-2/4 #27A 6
r_angielski-3/4 #28A 64
r_angielski-4/4 #29A 48
r_angielski-1/4 #26A 61
r_angielski-2/4 #27A 6
r_angielski-3/4 #28A 64
r_angielski-4/4 #29A 46
5 11:35-12:20 j.angielski-1/4 #2a6 61
j.angielski-2/4 #2a7 6
j.angielski-3/4 #2a8 64
j.angielski-4/4 #2a9 48
j.polski KZ 19 u_hist.i sp. RA 46 j.polski KZ 50 j.polski KZ 61
6 12:25-13:10 j.angielski-1/4 #2a6 61
j.angielski-2/4 #2a7 6
j.angielski-3/4 #2a8 64
j.angielski-4/4 #2a9 48
zaj.wych AN 19 wf-1/3 #2d4 s1
wf-2/3 #2d5 ha
wf-3/3 #2c3 s2
r_chemia-3/1 #22C 52
r_biologia-6/1 #22B 47
wf-1/3 #2d4 s2
wf-2/3 #2d5 ha
wf-3/3 #2c3 s1
7 13:25-14:10 wf-1/3 #2d4 s2
wf-2/3 #2d5 ha
wf-3/3 #2c3 s1
j.hiszpański-7/1 #2h1 46
j.rosyjski-9/1 #2r1 19
j.niemiecki-1/1 #24N 27
j.niemiecki-6/1 #25N 61
j.hiszpański-8/1 #21H 46
j.rosyjski-10/ #21R 48
u_el.prog.-2/1 #2E3 63
r_chemia-3/1 #22C 52
r_biologia-5/1 #21B 51
r_biologia-6/1 #22B 47
8 14:15-15:00 j.niemiecki-1/1 #24N 27
j.niemiecki-6/1 #25N 62
j.hiszpański-8/1 #21H 47
j.rosyjski-10/ #21R 48
r_chemia-2/1 #2C 52   u_el.prog.-1/1 #2E4 63 j.hiszpański-7/1 #2h1 46
j.rosyjski-9/1 #2r1 48
9 15:05-15:50     pił.r-1/1 #2pr ha   pił.r-1/1 #2pr ha
10 15:55-16:40     pił.r-1/1 #2pr ha1   pił.r-1/1 #2pr ha1
Obowiązuje od: 2 maja 2019
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum