1a 11 a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 pił.r-1/1 #1pr b_1       pił.r-1/1 #1pr b
1 8:00- 8:45 pił.r-1/1 #1pr b_1 j.angielski-1/5 #1a1 51
j.angielski-2/5 #1a2 3p
j.angielski-3/5 #1a3 6
j.angielski-4/5 #1a4 48
j.angielski-5/5 #1a5 4p
geografia 51 religia SB 46 pił.r-1/1 #1pr b
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/5 #1a1 27
j.angielski-2/5 #1a2 3p
j.angielski-3/5 #1a3 6
j.angielski-4/5 #1a4 48
j.angielski-5/5 #1a5 4p
podst. przed 21 matematyka LG 18 wok CJ 61 j.hiszpański-7/1 #1h1 46
j.rosyjski-9/1 #1r1 48
3 9:45-10:30 j.polski IS 49 religia SB 15 chemia JG 52 matematyka LG 17 matematyka LG 18
4 10:40-11:25 biologia AC 46 matematyka LG 18 fizyka AD 46 j.polski IS 62 historia ML 52
5 11:35-12:20 historia ML 18 wf-1/3 #1d1 s1
wf-2/3 #1d2 s2
wf-3/3 #1c1 s3
j.polski IS 49 wf-1/3 #1d1 s1
wf-2/3 #1d2 s2
wf-3/3 #1c1 s3
wf-1/3 #1d1 s1
wf-2/3 #1d2 s2
wf-3/3 #1c1 s3
6 12:25-13:10 e_dla_bezp DK 17 j.polski IS 18 informatyka-2/1 #1i2 46
j.hiszpański-7/1 #1h1 60
j.rosyjski-9/1 #1r1 48
podst. przed 59 j.angielski-1/5 #1a1 59
j.angielski-2/5 #1a2 3p
j.angielski-3/5 #1a3 6
j.angielski-4/5 #1a4 48
j.angielski-5/5 #1a5 4p
7 13:25-14:10 j.niemiecki-1/1 #11N 27
j.niemiecki-6/1 #12N 62
j.hiszpański-8/1 #11H 46
j.rosyjski-10/ #11R 48
wos ML 62 pił.r-1/1 #1pr b j.niemiecki-1/1 #11N 27
j.niemiecki-6/1 #12N 61
j.hiszpański-8/1 #11H 46
j.rosyjski-10/ #11R 48
r_angielski-1/5 #11A 59
r_angielski-2/5 #12A 3p
r_angielski-3/5 #13A 6
r_angielski-4/5 #14A 48
r_angielski-5/5 #15A 4p
8 14:15-15:00   zaj.wych ML 62 pił.r-1/1 #1pr b   informatyka-1/2 #1i1 63
9 15:05-15:50   pił.r-1/1 #1pr b      
10 15:55-16:40   pił.r-1/1 #1pr b      
Obowiązuje od: 2 maja 2019
Drukuj plan
wygenerowano 20.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum