2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   pił.r-1/1 #2pr ha   pił.r-1/1 #2pr ha  
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/5 #2a1 3p
j.angielski-2/5 #2a2 6
j.angielski-3/5 #2a3 64
j.angielski-4/5 #2a4 64a
j.angielski-5/5 #2a5 4p
pił.r-1/1 #2pr ha
u_el.prog.-2/1 #2E1 63
u_hist.i sp. WA 46 pił.r-1/1 #2pr ha matematyka BS 60
2 8:50- 9:35 zaj.wych 64a religia SB 29 j.angielski-1/5 #2a1 3p
j.angielski-2/5 #2a2 6
j.angielski-3/5 #2a3 64
j.angielski-4/5 #2a4 65
j.angielski-5/5 #2a5 4p
u_hist.i sp. WA 60 r_geografia 63
3 9:45-10:30 r_geografia 51 r_geografia 51 j.angielski-1/5 #2a1 3p
j.angielski-2/5 #2a2 6
j.angielski-3/5 #2a3 64
j.angielski-4/5 #2a4 65
j.angielski-5/5 #2a5 4p
wf-1/1 #2d1 s1
wf-3/1 #2c1 s2
religia SB 15
4 10:40-11:25 r_geografia 51 wf-1/1 #2d1 s1
wf-3/1 #2c1 s2
matematyka BS 60 j.polski MB 50 j.polski MB 50
5 11:35-12:20 j.polski MB 50 matematyka BS 60 r_wos ML 18 r_angielski-1/5 #21A 3p
r_angielski-2/5 #22A 6
r_angielski-3/5 #23A 64
r_angielski-4/5 #24A 65
r_angielski-5/5 #25A 4p
r_angielski-1/5 #21A 3p
r_angielski-2/5 #22A 6
r_angielski-3/5 #23A 64
r_angielski-4/5 #24A 27
r_angielski-5/5 #25A 4p
6 12:25-13:10 j.polski MB 50 r_wos ML 62 j.polski MB 50 r_wos ML 62 r_wos ML 46
7 13:25-14:10 u_hist.i sp. WA 62 j.niemiecki-1/1 #21N 64
j.niemiecki-6/1 #22N 64a
j.hiszpański-7/1 #2h1 46
j.rosyjski-9/1 #2r1 60
j.hiszpański-8/1 #21H 46
j.rosyjski-10/ #21R 48
r_geografia 49 wf-1/1 #2d1 s1
wf-3/1 #2c1 s2
8 14:15-15:00 j.hiszpański-8/1 #21H 47
j.rosyjski-10/ #21R 48
u_el.prog.-3/1 #2E2 63     j.niemiecki-1/1 #21N 64
j.niemiecki-6/1 #22N 64a
j.hiszpański-7/1 #2h1 46
j.rosyjski-9/1 #2r1 48
9 15:05-15:50     pił.r-1/1 #2pr ha   pił.r-1/1 #2pr ha
10 15:55-16:40     pił.r-1/1 #2pr ha1   pił.r-1/1 #2pr ha1
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum